ตารางมิสซา

 

ตารางมิสซา
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมมิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์     18.30 น.
วันอาทิตย์ 07.00 น. 09.00 น. 17.00 น.

 

* ทุกมิสซาเป็นภาษาไทย

** มิสซาวันจันทร์ – วันเสาร์ ณ วัดน้อย ด้านหลังโบสถ์ใหญ่