งานนักศึกษาและกลุ่มวิชาชีพ

งานนักศึกษาและกลุ่มวิชาชีพ

 

              งานหลักที่คณะเยสุอิตถูกเรียกเข้ามาในประเทศไทย คือ งานอภิบาลนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) กลุ่มนักศึกษาถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ศูนย์ใหญ่) และกลุ่มนักเรียนระดับตอนเข้ามหาวิทยาลัยรวมทั้งนักเรียนอาชีวะ (ศูนย์เล็ก) ในปีเดียวกันนั้นเองได้มีการเชิญชวนให้อดีตนักศึกษาก่อตั้งกลุ่มบัณฑิต หรือ “นิวแมนคลับ”(Newman Club) ขึ้นในปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) คุณพ่อเดอนีส์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต(ดอกเตอร์) กลับมาจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับเป็นจิตตาธิการของ สมาคมแพทย์คาทอลิก โดยให้คำปรึกษาด้านความเชื่อและประเด็นทางศีลธรรม

                ด้วยการประชุมประจำเดือน การสัมมนา และการพบปะส่วนตัว กลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนให้เติบโตในความเชื่อ กิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุดคือ การฝึกปฏิบัติจิต (Spiritual Exercise) การสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตและภาระหน้าที่ของเขาในสังคม การอบรมภาวะผู้นำ ทัศนศึกษาไปในที่ที่พวกเขาสนใจ ค่ายสร้างร่วมกับชาวบ้านในชนบท และแม้แต่การไปปิกนิกด้วยกันเมื่อมีโอกาส

 

                 การสื่อสารสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษา แม้แต่กับคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ยังดำเนินเรื่อยมา ด้วยจดหมายข่าวที่ออกเป็นระยะ ต่อมาไม่นานนิสิตนักศึกษาเริ่มรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสื่อสารด้วยสิ่งพิมพ์ และแล้ววารสารเล่มหนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นโดยนิสิตนักศึกษาเอง ชื่อว่า “ชวาล” เพื่อสื่อสารกับเพื่อนนิสิตนักศึกษาด้วยกันทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิก วารสารนี้ได้ถูกผลิตเผยแพร่นานกว่าสามปี แต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงเพราะขาดแคลนงบประมาณ

 

                   ศูนย์นักศึกษาคาทอลิก ที่ เชียงใหม่ เริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช 1963 (พ.ศ. 2506) พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของรัฐบาล ที่สวนนักศึกษานี้คณะเยสุอิตได้ร่วมมือกับซิสเตอร์คณะอูร์สุลิน เปิดหอพักนักศึกษาหญิงและชาย และงานด้านอื่นๆ เกิดเป็น “สวนเจ็ดริน” อันประกอบด้วย วัด ห้องสมุด หอประชุม สำนักงาน และห้องอาหารโดยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเอง สวนเจ็ดรินจึงมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   ด้วยนโยบายกระจายการศึกษาระดับสูงสู่ภูมิภาคของรัฐบาล หลังจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไม่นาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เปิดขึ้นอีกแห่งในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) คณะเยสุอิตได้ทำงานที่นั่นด้วย คือในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) คุณพ่อจีน แบรี่ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ และใช้บ้านพักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเริ่มงานกับนักศึกษาคาทอลิก เป็นทั้งบ้าน วัด ที่นัดพบ จัดประชุม รวมทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์

 

                  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิก เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร จึงน่าจะดีถ้าเราให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนิสิตนักศึกษาคาทอลิกที่กว้างขึ้น นั่นคือร่วมใน Pax Romana ในปีค.ศ. 1956 จึงมีนักศึกษาสองคนได้ไปร่วมการประชุม Pax Romana เป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ ต่อมาทั้งนิวแมนคลับ และนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในร่วมเป็นสมาชิกของ Pax Romana อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นเกือบทุกปีทั้งนิสิตนักศึกษาแลพจิตตาธิการได้ร่วมในการประชุมระดับนานาชาติไม่ใช่เฉพาะกับผู้แทนประเทศต่างๆในเอเชียแต่ได้ไปที่กรุงลิมาประเทศเปรูในปีค.ศ. 1957 และสเปนในปีค.ศ. 1978

                  เมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1961 การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียได้จัดขึ้นที่บ้านเซเวียร์ ด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับนิสิตนักศึกษาที่พักอยู่ที่หอพักบ้านเซเวียร์ เคยมีการประชุมนานาชาติของจิตตาธิการนักศึกษาหลายครั้งในเมืองไทยเช่นปีค.ศ. 197 เรื่อง “การอบรมเข้มข้นสำหรับผู้นำนักศึกษาเอเชีย” ปีค.ศ. 1976 เรื่อง “การอบรมสำหรับติดต่อที่การนักศึกษา” ที่สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ ทั้งสองครั้ง

 

กลับ