สนับสนุน

หากท่านมีความประสงค์จะสนับสนุนเราด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ของท่าน
สามารถบริจาคได้ที่:


ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  

ชื่อบัญชีออมทรัพย์  บ้านเซเวียร์
เลขที่บัญชี 227-2-14872-5
สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

เมื่อท่านทำการบริจาคทุนทรัพย์แล้วโปรดกรุณาแจ้งมาที่ 02 354 9091-4

 

ขอน้อมรับการบริจาคทุนทรัพย์ของท่านด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 

ขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมแด่ท่านและครอบครัว    

วัดบ้านเซเวียร์