วัดบ้านเซเวียร์

 

 

วัดบ้านเซเวียร์

 

ศูนย์กลางของคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) แขวงประเทศไทย

 

 

หน่วยงานที่ดำเนินกิจการภายในบ้านเซเวียร์

คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)
ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CSNT)
กลุ่มค่ายอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์
องค์กรเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย (JRS)
โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเซเวียร์ (JESS)

 

สถานที่ในความดูแลของคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) แขวงประเทศไทย

 

บ้านเซเวียร์

สวนเจ็ดริน เชียงใหม่

บ้านโลโยลา สามพราน

สันติวนา

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ เชียงราย