ประกาศจากวัด 5 ก.พ.60

อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 

เรื่องที่ 1

            ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2015  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ให้คริสตชนเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น. งานนี้เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรื่องที่ 2

            ขอเชิญร่วมการรำพึงภาวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในหัวข้อ “พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”  โดยคุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร (พ่อยอด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์เซเวียร์

เรื่องที่ 3

            มิสซาพุธรับเถ้า   วันที่ 1 มีนาคม 2560   เวลา  18.00 น. ณ วัดบ้านเซเวียร์