Category: บุคลากร

บุคลากร

 

พระสงฆ์ประจำวัดบ้านเซเวียร์
1.คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร, S.J.   เจ้าอาวาสวัดบ้านเซเวียร์
2.คุณพ่อเบด้า ยาซเซาส์, S.J.     อธิการบ้านเซเวียร์
3.คุณพ่อเกรียงยศ ปิยวัณโณ, S.J.
4.คุณพ่อวิชัย โภคทวี, S.J.
5.คุณพ่ออัลฟอนโซ แด ยวง, S.J.
6.คุณพ่อบัมบัง สีปายุง, S.J.

บราเดอร์
1.บรเดอร์ ตรัน หงอก อันห์ ลินห์ (ลินห์)
2.บราเดอร์ ตรัน ดึ๊ก ฮ่วน (ฮ่วน)
3.บราเดอร์ เหงียน วัน เลือง (เลือง)