Category: ห้องประชุม

ห้องประชุม

บ้านเซเวียร์มีบริการห้องประชุม มี 3 แบบ

1.ห้องประชุมขนาดเล็ก       จุได้จำนวน  15 – 20 คน

2. ห้องประชุมขนาดกลาง    จุได้จำนวน  40 – 50 คน

3. ห้องประชุมขนาดใหญ่     จุได้จำนวน  100 – 120 คน

สนใจติดต่อสำนักงานบ้านเซเวียร์  02 354 9091 – 4 ต่อ 303