Author: baanxavier

ประกาศด่วน! การคืนถุงมหาพรต

ประกาศจากวัดบ้านเซเวียร์ 19 เมษายน 2560

ในช่วงมหาพรตได้มีการส่งเสริมค่านิยมการอดออมเพื่อเสียสละแบ่งปันแก่ผู้อื่น
โดยมีการแจก ถุงมหาพรต แก่สัตบุรุษที่มาวัดบ้านเซเวียร์ เพื่อให้เก็บเงินที่อดออมไว้นำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น

เนื่องจากขณะนี้เทศกาลมหาพรตได้สิ้นสุดลงและเข้าสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเยซูในสมโภชปัสกาแล้ว

จึงขอความกรุณานำ ถุงมหาพรต มอบคืนแก่ทางวัดด้วย

โดยทุกท่านสามารถนำมามอบคืนได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 (วันสมโภชปัสกา) เป็นต้นไป ณ วัดบ้านเซเวียร์ โดยจุดรับคืนถุงมหาพรตจะตั้งอยู่หน้าห้องโปรดศีลอภัยบาป

 

 

สถานที่ภายในวัดบ้านเซเวียร์

ประตูหน้าบ้านเซเวียร์

 

 

________________________________________________________

 

วัดบ้านเซเวียร์

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

อาคารศูนย์เซเวียร์

 

 

______________________________________________________________________

 

อาคาร Cerruti

 

 

_________________________________________________________________

 

บ้านพักพระสงฆ์

 

 

 

____________________________________________________

 

บ้านพักพนักงาน

 

 

_________________________________________________________

ประกาศจากวัด 26 ก.พ.60

ลำดับที่ XHO 2017/05  

ประกาศ

เรื่องที่ 1

            ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น. งานนี้เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรื่องที่ 2

            ขอเชิญร่วมการรำพึงภาวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในหัวข้อ “พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”  โดยคุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร (พ่อยอด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์เซเวียร์

เรื่องที่ 3

            มิสซาพุธรับเถ้า   วันที่ 1 มีนาคม 2560              เวลา  18.00 น. ณ วัดบ้านเซเวียร์

เรื่องที่ 4

                ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระมารดาแห่งฟาติมา ขอเชิญร่วมแสวงบุญ 3 ประเทศ (โปรตุเกส – สเปน – ฝรั่งเศส) กับอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒิตาลศรี อาจารย์ประวัติศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด

ประกาศจากวัด 5 ก.พ.60

อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 

เรื่องที่ 1

            ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2015  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ให้คริสตชนเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น. งานนี้เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรื่องที่ 2

            ขอเชิญร่วมการรำพึงภาวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในหัวข้อ “พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”  โดยคุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร (พ่อยอด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์เซเวียร์

เรื่องที่ 3

            มิสซาพุธรับเถ้า   วันที่ 1 มีนาคม 2560   เวลา  18.00 น. ณ วัดบ้านเซเวียร์

 

ห้องประชุม

บ้านเซเวียร์มีบริการห้องประชุม มี 3 แบบ

1.ห้องประชุมขนาดเล็ก       จุได้จำนวน  15 – 20 คน

2. ห้องประชุมขนาดกลาง    จุได้จำนวน  40 – 50 คน

3. ห้องประชุมขนาดใหญ่     จุได้จำนวน  100 – 120 คน

สนใจติดต่อสำนักงานบ้านเซเวียร์  02 354 9091 – 4 ต่อ 303 

บุคลากร

 

พระสงฆ์ประจำวัดบ้านเซเวียร์
1.คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร, S.J.   เจ้าอาวาสวัดบ้านเซเวียร์
2.คุณพ่อเบด้า ยาซเซาส์, S.J.     อธิการบ้านเซเวียร์
3.คุณพ่อเกรียงยศ ปิยวัณโณ, S.J.
4.คุณพ่อวิชัย โภคทวี, S.J.
5.คุณพ่ออัลฟอนโซ แด ยวง, S.J.
6.คุณพ่อบัมบัง สีปายุง, S.J.

บราเดอร์
1.บรเดอร์ ตรัน หงอก อันห์ ลินห์ (ลินห์)
2.บราเดอร์ ตรัน ดึ๊ก ฮ่วน (ฮ่วน)
3.บราเดอร์ เหงียน วัน เลือง (เลือง)

 

งานอภิบาล

หน่วยงานที่ดำเนินกิจการภายในบ้านเซเวียร์

งานแรกเริ่มและยังคงอยู่คู่กับบ้านเซเวียร์ คือ งานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ที่จัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายใต้ความดูแลของคุณพ่อเยสุอิตหลายท่านอย่างต่อเนื่อง งานนี้เป็นงานที่คณะฯ ให้ความสนใจและห่วงใยมาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญยิ่ง จึงติดตามและอบรมนักศึกษาคาทอลิก อีกทั้งช่วยเขาให้เห็นคุณค่าที่มีโอกาสประเสริฐได้ศึกษาในระดับสูง  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ บ้านใส่ใจ

วัดนักบุญฟรันซิส เซเวียร์ หรือวัดบ้านเซเวียร์  ไม่ได้เป็นวัดใหญ่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่เป็นเพียง “วัดประจำบ้านเซเวียร์” ภายในบริเวณบ้านเซเวียร์ ในความดูแลของคณะแห่งพระเยซูเจ้า (คณะเยสุอิต) ซึ่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้อนุญาตให้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณทั้งในวันอาทิตย์และวันธรรมดาสำหรับสัตบุรุษที่อยู่บริเวณใกล้ๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงกระนั้นหลายคนมาจากที่ไกลๆ ด้วย เพราะชอบพิธีที่เรียบง่ายแต่ศรัทธาของวัดน้อยนี้

ศูนย์เซเวียร์  มีห้องทำงานสำหรับพระสงฆ์และสำหรับผู้ร่วมงานกับคณะเยสุอิต เช่น ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  ศูนย์คุณภาพชีวิต  และ  ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (XAVEC)

โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  เริ่ม ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยคุณพ่อโอลีเวียร์ มีทีมงานฆราวาสที่ทำงานเต็มเวลาไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำใหญ่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นประจำ เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักโทษที่ยากจนอย่างแท้จริงและไม่มีครอบครัวหรือญาติมิตรมาเยี่ยม ผู้อำนวยการโครงการสงเคราะห์ฯ นี้ คือ น.ส. วิไลวรรณ โภคทวี

องค์กรเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย (เอเซีย-แปซิฟิก) มีสำนักงานเอเชียอาคเนย์และสำนักงานเมืองไทย อยู่ในบริเวณบ้านเซเวียร์  JRS เริ่มในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองที่ประเทศกัมพูชาและมีผู้ลี้ภัยนับแสนมาอยู่ตามชาย แดนประเทศไทย ทุกวันนี้ JRS ทำงานเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น ในประเทศต่างๆ ประมาณ 50 ประเทศ

สันติวนา เป็นอาศรมในแบบของเยสุอิต เพื่อการอธิษฐานภาวนาโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม “จากธรรมชาติสู่จิตภาวนา”  ศูนย์ธรรมชาติอันเป็นธรรมชาตินี้เกิดจากการร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นระหว่างซิสเตอร์คณะอูร์สุลินและพระสงฆ์เยสุอิตในประเทศไทย คุณพ่อวิชัย โภคทวี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และช่วยนำการเข้าเงียบ การเสวนา การรำพึง และ จัดอบรมสัมมนา  ฯลฯ

Jesuits in Thailand …..

ที่มา: เว็บไซต์คณะเยสุอิต

ประวัติ

 

6 สิงหาคม 1954 คุณพ่อพอลโอไบรอัน ตอบรับคำเชิญของ ฯพณฯ โชแรง ในการที่จะส่งเยสุอิตเข้ามาเปิดงานอภิบาลในประเทศไทย

14 สิงหาคม 1954 ฯพณฯ โชแรง อนุญาตให้คณะเยสุอิตเข้ามาปฏิบัติภารกิจและเปิดบ้านของคณะฯ ขึ้นในประเทศไทยได้

VictoryMonument1955

 

บ้านเซเวียร์ 6บ้านเซเวียร์ 8

XH-chapel-old 1965

17 พฤศจิกายน 1954 คุณพ่อเปโตร เชรุตตี้ สงฆ์เยสุอิต ชาวอิตาเลียน อายุ 45 ปี ได้ล่องเรือมาจากมาเก๊า ถึงท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ คุณพ่อเชรุตตี้เป็นสงฆ์เยสุอิตท่านแรกที่เข้ามาเปิดภารกิจของคณะขึ้นอย่างเป็นทางการในยุคนี้ (ยุคที่สอง) …. และ 10 วันต่อมา คุณพ่อโจเซฟ โดนาฮู สงฆ์เยสุอิตชาวอเมริกัน อายุ 40 ปี ก็เดินทางมาสมทบกับคุณพ่อเชรุตตี้ หลังจากนั้นก็มีคุณพ่ออัลเฟรด โบแนง ชาวฝรั่งเศส อายุ 47 ปี เดินทางมาถึงวันที่ 2 เมษายน 1995 และหลังจากนั้นก็มีคุณพ่ออูจีน เดนีย์ ในวัย 30 ปี เข้ามาสมทบ

ในระยะช่วงแรกๆ บรรดาคุณพ่อเอาใจใส่ขะมักเขม้นในการเรียนภาษาไทยที่อัสสัมชัญศรีราชา ด้วยการดูแลช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องภราดาแห่งคณะเซนต์คาเบรียล จนถึงช่วงปี 1963  คุณพ่ออีเคอร์ วิลลานูเอวาร์ เป็นคนแรกที่เข้ามาเรียนภาษาไทยในโรงเรียนภาษาไทยของโปรแตสแตนท์ที่กรุงเทพฯ

ปลายปี 1955 บรรดาคุณพ่อย้ายเข้าไปอยู่บ้านเช่า เลขที่ 131 ถนนราชดำริ ใกล้ๆ สี่แยกราชประสงค์ คงพอนับได้ว่า เป็นบ้านแห่งแรกองคณะเยสุอิต (ปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว)

ด้วยความช่วยเหลืออันดีจากโรงเรียนคาทอลิกหลายแห่งทำให้สามารถรวบรวมรายชื่อหนุ่มสาวที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ราวๆ 100 รายชื่อ คุณพ่อเยสุอิตได้ส่งจดหมายเชิญทุกคนให้มาพบปะประชุมกัน มีนักศึกษาประมาณ 60 คน มาร่วมพบปะกันในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 1956 (เป็นการเปิดประชุมครั้งแรก ของงานอภิบาลกับนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยของคณะเยสุอิต)
หลังจากพิธิมิสซาบูชาขอบพระคุณ ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยทำความรู้จักกัน จากจุดนี้เองที่ทำให้เกิดเป้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกขึ้น โดยมีคุณพ่อเดนีย์ เป็นจิตตาธิการคนแรกของภารกิจงานอภิบาลกับนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

วันที่ 12 เมษายน คณะได้ซื้อที่ดินบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “บ้านเซเวียร์” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ในช่วงแรกๆ เป้นเพียงบ้างไม้และวัดไม้ กับมิตรภาพของนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาบ้านนี้ รวมทั้งบรรดาบุคคลต่างๆ ที่ค่อยๆ เริ่มเข้ามารู้จักกับคุณพ่อเยสุอิตมากขึ้น

ปี 1958 คุณพ่อโบแนง ริเริ่มงานด้านสังคมขึ้นในพระศาสนจักรไทย มีการริเริ่ม “เครดิตยูเนียน” และ “ศูนย์กลางเทวา” ขึ้นที่ดินแดง และชุมชนคลองเตย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นงานด้านสังคมหลายๆ อย่างของพระศาสนจักรไทย

ปี 1960 ภราดาฮวน – บัปติสต์ กูเตียเรียส ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย บราเดอร์ ยอห์น ท่านเป็นภราดาท่านเดียวในคณะเยสุอิตเมืองไทย (ปัจจุบันกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่สเปน บ้านเกิด)

ปี 1961 มีการก่อสร้างหอพักบ้านเซเว่ียร์ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากแขวงจีน และในปี 1967 นี้เอง ที่บรเิวณบ้านเซเวียร์ก็ได้เริ่มการก่อสร้างวัดใหม่ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ (ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชเยอรมัน) บ้านพักสมาชิกของคณะเยสุอิต และศูนย์นักศึกษา (ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรมิสเซอร์ออร์)

อิฐประวัติศาสตร์สองก้อนจากซากบ้านคณะเยสุอิตจากลพบุรีและอยุธยา (ตั้งแต่สมัยอยุธยา) ได้ถูกนำมาประดับเข้าที่กำแพงเล็กๆ ด้านหน้าวัดใหม่นี้

 

ขณะนี้มีคุณพ่อและบราเดอร์ประจำวัดบ้านเซเวียร์ ดังนี้

พระสงฆ์

คุณพ่อเบด้า ยาซเซาส์, S.J.

คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร, S.J.

คุณพ่อเกรียงยศ ปิยวัณโณ, S.J.

คุณพ่อวิชัย โภคทวี, S.J.

คุณพ่ออัลฟอนโซ แด ยวง, S.J.

คุณพ่อซิกมุนต์ ลาสเชนสกี, S.J.

คุณพ่อบัมบัง สิปายุง, S.J.

บราเดอร์ (Scholastics)

บราเดอร์ ตรัน หงอก อันห์ ลินห์

บราเดอร์ ตรัน ดึ๊ก ฮ่วน

บราเดอร์ เหงียน วัน เลือง

 

 

 

 

โบสถ์ บ้านเซเวียร์

โบสถ์ บ้านเซเวียร์1